Våra köpvillkor

 

Beställning

Beställning kan ske på telefon, via fax eller e-post. En utförlig vägbeskrivning måste följa första beställningen.

 

Leveransvillkor

Iform Hästfoder AB genomför leverans senast en vecka efter att Iform erhållit beställningen.

 

Bulkfoder

Hela det pelleterade fodersortimentet och samtliga spannmålsråvaror kan levereras löst med bulkbil. Vid bulkleverans gäller dessutom följande:

Inblåsningsröret skall vara lättåtkomligt för chauffören och vara tydligt märkt med namn och adress. Bulkkopplingen skall vara en fast monterad hankoppling med en diameter på 100 mm. Koppling skall vara monterad max höjd 1,5 m och minst 0,8 m från marken. Behovet av slanglängden får vara max 15 m. Silo och rör måste vara anpassade för det arbetstryck som bulkbilar normalt arbetar med.

 

Storsäck

Storsäckarna innehåller 750 - 800 kg och levereras på engångspall. Storsäckarna skall lossas med traktor som kan bära minst ovan nämnda vikt. Alternativt går det bra med en hårdgjord yta där handtruck kan användas.

 

Säckat foder

Både pelleterat foder och müslifoder levereras på engångspall i 25 kg tvåskikts papperssäckar. Müslifoder levereras i 25 kg tvåskikts säckar.

 

Foderbehållare

Samtliga foder kan levereras i foderbehållare på hjul och med lock som rymmer 100 - 120 kg. Behållaren rengörs och desinficeras på fabriken innan den återfylls för leverans till kund. Foderbehållaren är Iforms egendom och Iform förbehåller sig rätten att återta foderbehållaren.

 

Användning

Fodret får bara användas i enlighet med rekommenderade utfodringsanvisningar.

 

Ångerrätt

När kunden fått varan levererad med lastbil gäller inte ångerrätten.

 

Reklamation och felleverans

Fellevererad, felaktig eller skadad vara skall reklameras omgående efter att leveransen har erhållits, eller så snart som felet borde ha upptäckts. Kontakta Iform Hästfoder AB per telefon eller via e-post omgående när fel på varan har upptäckts. Reklamation på förbrukad vara godtas inte. Iform skall ha möjlighet att ta prover på den reklamerade varan.

 

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för varan när den vid bulkleverans har passerat bulkkopplingen. Vid pall- behållareleverans gäller kundens ansvar när varan har lossats på anvisad plats. Kunden ansvarar för att förråd eller lossningsplats är iordningställda för mottagning inom leveranstiden. Kunden ansvarar för att framkomligheten för lastbil finns till lossningsstället. För bulkleverans gäller bärighet för tung lastbil (åtta tons axeltryck).

 

Returer

Produkter som levererats enligt beställning och på avtalat sätt tas i retur endast efter särskild överenskommelse. Utöver fraktkostnad har Iform rätt att dra av en returavgift motsvarande 15% av varuvärdet.

 

Annullering

Annullering av order skall ske senast två dagar efter beställning.

 

Faktuerings- och betalningsvillkor

Utförd leverans faktureras normalt på leveransdagen. Försäljningen sker normalt med betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid befarad insolvens hos kunden har Iform Hästfoder AB rätt att stoppa leveransen, alternativt begära förskottsbetalning. Vid försenad betalning utgår vid varje tillfälle dröjsmålsränta som uppgår till 10%