Om pelletering

Huvudsyftet med att pelletera foder är att skapa ett homogent, hygieniskt, hållbart och lätthanterligt foder. Att påstå att pellets eller müsli är bättre eller sämre än det andra ger inte en rättvisande bild. Det som avgör hur bra fodret blir är de ingående råvarornas kvalitet och egenskaper. I de flesta müsliblandningar ingår 20–50 procent pellets.

Innan man tillverkar ett foder måste man veta den hygieniska och näringsmässiga statusen på de ingående råvarorna. Man måste också ha kunskap om hur de olika råvarorna samspelar och påverkar hästen vid olika situationer. Med den kunskapen formulerar man de olika foderrecepten.

Innan själva pelleteringen vägs de olika ingående råvarorna upp enligt bestämde recept. Därefter mals råvarorna. Efter malningen förs råvarorna till en blandare där även flytande råvaror såsom melass och olja blandas in.

Efter blandningen hettas det homogena fodret upp med hjälp av ånga till 70–75° C. Upphettningen förbättrar hygienen och gör att strukturen på stärkelsen förändras så att den blir mer lättsmält.

Efter upphettningen pressas fodret med hjälp av stora rullar genom kanaler. Storleken på kanalerna bestämmer pelletens diameter. Längden på kanalerna påverkar hur hård pelleten blir.

När pelleten har pressats skall den kylas och torkas. På samma sätt som för livsmedel till människor är det viktigt att fodret kyls och torkas så fort som möjligt. Om pelleten har stor diameter och är hårt pressad blir den svårare att kyla och torka. En hårt packad pellets sväller också mer när den tuggas.